אמנת הטיפול

liCBT4me - טיפול בחרדות ובדיכאון ע”י שיטה מוכחת מחקרית

אצלנו המטופל במרכז!

מקצועיות ויושר- אני מתחייב לשמור על רמה גבוהה של מקצועיות, יושר, יושרה ואתיקה מקצועית.

טווח הטיפול – אני מתחייב לטפל רק בפונים הנמצאים בטווח תחומי הטיפול בהם הוכשרתי והוסמכתי.

ושמירה על סודיות אני מתחייב לשמור בקליניקה ובטיפול אונליין Zoom על מרחב בטוח עבור המטופל ועל סודיות וחיסיון.

פניות ואמפתיה אני מתחייב כי בעת הטיפול אתפנה מכל עיסוקי תוך קשב ואמפתיה למטופל.

ליווי מקצועי – אני מתחייב לקבל הדרכה מאיש מקצוע ו/או הדרכת עמיתים בכל הנוגע לסוגיות העולות בעת הטיפול.

ביטוח – אני מתחייב לרכוש ביטוח אחריות מקצועית שיכסה את כל תחומי הטיפול בהם הוכשרתי והוסמכתי.

מקום הטיפול – אני מתחייב לקבל את המטופל במקום נקי ומכובד, שקט נעים ומכיל עבור המטופל.

רציפות הטיפול – אני מתחייב לשמור על רציפות טיפולית כל עוד הטיפול מיטיב עם המטופל.

כבוד המטופל – אני מתחייב כי טובתו ובריאותו של המטופל יהיו ערך עליון עבורי, ואמנע מכל ניצול ויצירת תלות.

זמינות – אני מתחייב לפנות את זמני עבור המטופל על פי הצורך והגדרת הסטינג שנקבע.

קליניקה רב תחומית: אצלנו המטופל במרכז
ביחד נקבע את היעדים!​
דילוג לתוכן